Förskolebarn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet) Stockholm

Grundläggande kurs med två fysiska träffar. Kursen består av föreläsningar och aktivt deltagande. Ett par verksamhetsanknutna arbetsuppgifter görs mellan träffarna. 

 • 20
  torsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 07
  onsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 166154
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller föreläsningar med möjlighet till erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande, kring ögat och seendet, styrdokument, lek och samspel, delaktighet och tillgänglig lärmiljö. Vi utgår till stor del ifrån SPSM:s egna stödmaterial kring delaktighet och tillgänglighet. För att få en upplevelse av och diskutera vad en synnedsättning är och vilka konsekvenser det kan innebära får deltagarna under båda dagarna prova på fingerad optik i praktiska inom- och utomhussituationer.

Beräknad tidsåtgång för arbetsuppgifterna mellan kursdagarna är ca 2-3 timmar per vecka.

 

 

Medverkande

Eva Andersson, eva.andersson1@spsm.se, 0104735323
Margareta Ahnborn, margareta.ahnborn@spsm.se, 010-4735414

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, förskolechefer och specialpedagoger som i sina verksamheter möter barn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet).

Övrig personal i förskolans arbetslag har möjlighet att delta tillsammans med förskolechef, förskollärare eller specialpedagog.

Anmälan förutsätter deltagande båda dagarna.

För dig som möter barn som har andra synnedsättningar hänvisar vi till vårt kursutbud på vår aktivitetsdatabas.

Syfte

Syftet med kursen är att du som deltagare ska få möjlighet att öka dina kunskaper  om synnedsättningens pedagogiska konsekvenser och om framkomliga strategier i lärmiljön, för barn på förskola.

Mål

Målet med kursen är att du som deltagare har ökad kunskap om de pedagogiska konsekvenserna av en synnedsättning, samt om framkomliga strategier i förskolans lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Andersson, eva.andersson1@spsm.se, 0104735323
Margareta Ahnborn, margareta.ahnborn@spsm.se, 010-4735414

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat torsdag 28 juni 2018