Förskolans främjande och förebyggande arbete med barn i behov av särskilt stöd

Så kan förskolan arbeta främjande och förebyggande med barn i behov av särskilt stöd med utgångspunkt av forskning och praktik.

 • 23
  tisdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Katrineholm, Safiren konferenscenter, Drottninggatan 19
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Förskolechef, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 168959
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Konferensen kommer ha fokus på främjande och förebyggande arbete i förskolan och barn i behov av särskilt stöd. Innehåll:

 • Anna Gabrielsson från Skolinspektionen berättar om sin kvalitetsgranskning 2017 vars syfte var att undersöka om förskolan har beredskap och arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.

 • Madeleine Sjöman från Jönköpings universitet presenterar sin avhandling kring socialt samspel och engagemang i vardagsaktiviteter för barn med behov av särskilt stöd.

 • Erfarenheter från Kristinehamns kommun av att arbeta med SPSM:s stödmaterial för förskola.

Medverkande

Susanne Adelmar Johansson, susanne.adelmar-johansson@spsm.se, 0104735499
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-4735357
Ulla Britt Lihagen, ulla-britt.lihagen@spsm.se, 010-473 51 95
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444

Målgruppsbeskrivning

Du som ansvarar för det specialpedagogiska arbetet i förskolan

Syfte

Syftet med konferensen är att du som deltagare ska få kunskaper om främjande och förebyggande insatser för barn i behov av särskilt stöd och inspireras till att utveckla arbetet på förskolan.

Mål

Efter avslutad konferens har du som deltagare kunskap om:

 • vad främjande och förebyggande insatser innebär för barn i behov av särskilt stöd på förskola
 • hur du kan arbeta främjande och förebyggande
 • SPSM:s stödpaket Förskola och hur det kan användas

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444
Ulla Britt Lihagen, ulla-britt.lihagen@spsm.se, 010-473 51 95
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-4735357
Susanne Adelmar Johansson, susanne.adelmar-johansson@spsm.se, 0104735499

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskola

Teman

Lärmiljö

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 12 juni 2018 Granskat fredag 19 oktober 2018
Tillbaka till toppen