Hoppa till innehåll

Förskolan, specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Den nätbaserade kursen vänder sig till förskollärare som vill utveckla yrkesrollen och öka beredskapen att möta pedagogiska utmaningar kring delaktighet och tillgänglighet i förskolan.

 • 02
  måndag
  mars 2020
  -
  20
  måndag
  april 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 222076
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som förskollärare i förskolan möter du utmaningar i vardagen. Den nätbaserade kursen vänder sig till dig som vill utvecklas i din yrkesroll och öka din beredskap att möta utmaningar kring delaktighet och tillgänglighet.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta förebyggande och systematiskt för att skapa en innehållsrik och tillgänglig verksamhet.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Kursintroduktion
  Att bekanta sig med varandra och kursplattformen.

 • Pedagogiska utmaningar i förskolan
  Hur skapar man en pedagogisk verksamhet som möter alla barn i förskolan.

 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
  Vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i den pedagogiska vardagen.

 • Specialpedagogik i förskolan
  Vad är specialpedagogik i förskolan och hur den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna efter varje moment.

Medverkande

Susanne Adelmar Johansson, susanne.adelmar-johansson@spsm.se, 0104735499
Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare verksamma inom förskolan.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som kursdeltagarna ökar du din kunskap och förståelse om hur man skapar en verksamhet som möter alla barns behov, vikten av att arbeta systematiskt kring att utveckla kvaliteten samt hur specialpedagogiken kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • hur man skapar en pedagogisk verksamhet som möter alla barn i förskolan
 • vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i den pedagogiska vardagen.
 • vad specialpedagogik i förskolan är och hur den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

Upplysningar om innehåll

Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Susanne Adelmar Johansson, susanne.adelmar-johansson@spsm.se, 0104735499

Skolform

Förskola

Teman

Lärmiljö

Övrigt

För att ge en uppskattning av hur mycket tid kursen kommer att ta kan man beräkna en halv dag per vecka som ett rimligt mått. Det kan ta mer tid ibland och man kan nog klara sig på mindre om man är mycket effektiv och van vid att använda datorn i nätstudier. För att studierna ska ge något till var och en så är det klokt att vara medveten om att det kräver tid.

 Publicerat tisdag 3 december 2019 Granskat måndag 27 januari 2020