Förskolan, specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Den nätbaserade kursen vänder sig till förskollärare som vill utveckla yrkesrollen och öka beredskapen att möta pedagogiska utmaningar kring delaktighet och tillgänglighet i förskolan.

 • 26
  måndag
  september 2022
  -
  14
  måndag
  november 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 315348
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som förskollärare i förskolan möter du utmaningar i vardagen. Den nätbaserade kursen vänder sig till dig som vill utvecklas i din yrkesroll och öka din beredskap att möta utmaningar kring delaktighet och tillgänglighet.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta förebyggande och systematiskt för att skapa en innehållsrik och tillgänglig verksamhet.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Kursintroduktion
  Att bekanta sig med varandra och kursplattformen.
 • Pedagogiska utmaningar i förskolan
  Hur skapar man en pedagogisk verksamhet som möter alla barn i förskolan.
 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
  Vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i den pedagogiska vardagen.
 • Specialpedagogik i förskolan
  Vad är specialpedagogik i förskolan och hur den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

Medverkande

Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-473 53 57
Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-473 50 73
Carina Sandqvist, carina.sandqvist@spsm.se, 010-473 53 83

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare verksamma inom förskolan.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som kursdeltagarna ökar du din kunskap och förståelse om hur man skapar en verksamhet som möter alla barns behov, vikten av att arbeta systematiskt kring att utveckla kvaliteten samt hur specialpedagogiken kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • hur man skapar en pedagogisk verksamhet som möter alla barn i förskolan
 • vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i den pedagogiska vardagen.
 • vad specialpedagogik i förskolan är och hur den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

Upplysningar om innehåll

Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-473 53 57
Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-473 50 73

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Lärmiljö

Övrigt

För att ge en uppskattning av hur mycket tid kursen kommer att ta kan man beräkna en halv dag per vecka som ett rimligt mått. Det kan ta mer tid ibland och man kan nog klara sig på mindre om man är mycket effektiv och van vid att använda datorn i nätstudier. För att studierna ska ge något till var och en så är det klokt att vara medveten om att det kräver tid.

I samband med kursstart erbjuder vi ett digitalt möte, där ni har möjlighet att ställa frågor och möta varandra i rutan. Vi ses måndagen den 26/9 kl 16.00 - 16.30. Länk meddelas senare.

 

 Publicerat söndag 25 september 2022