Förskolan, lek, utveckling och lärande

En nätbaserad kurs om vad som kännetecknar en förskola med god kvalité som präglas av likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet för alla barn samt lekens roll och betydelse för barns utveckling och lärande.

 

 • 03
  måndag
  september 2018
  -
  02
  tisdag
  oktober 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 164605
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen kommer att ge kunskap om lekens roll och lekens betydelse för barns utveckling och lärande. I kursen behandlas vikten av fri lek och hur leken utmanar och utvecklar barns sociala samspel, fantasi, turtagning och självkänsla. Vad kännetecknar en förskola med god kvalité och hur kan vi skapa förutsättningar för likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet för alla barn.

Kursen består av tre moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Barns möjlighet till utveckling och livslångt lärande.
 • Lek och lärande är skilda fenomen, men så nära sammanvävda att de är oskiljbara från varandra i barns liv.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Medverkande

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskolechefer och förskollärare. Övrig förskolepersonal är välkommen tillsammans med ansvarig förskolechef eller förskollärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Du som deltagare får kunskap om och förståelse för lekens roll och betydelse samt om förskolans positiva effekter och betydelse för barns utveckling och lärande.

Mål

Efter kursen har du kunskaper om:

 • lekens roll för utveckling och lärande i förskolan
 • barns perspektiv och villkor för lek, utveckling och lärande.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola

Teman

Samspel och kommunikation

Övrigt

För att ge en uppskattning av hur mycket tid kursen kommer att ta kan man beräkna en halv dag per vecka som ett rimligt mått. Det kan ta mer tid ibland och man kan nog klara sig på mindre om man är mycket effektiv och van vid att använda datorn i nätstudier. För att studierna ska ge något till var och en så är det klokt att vara medveten om att det kräver tid.Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat torsdag 28 juni 2018