Hoppa till innehåll

Föräldrakurs döv/hörsel

Den här kursen är för dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

 • 15
  fredag
  mars 2019
  -
  17
  söndag
  mars 2019
  Ekerö, Sånga-Säby hotell & konferens, Sånga-Säbyvägen 187, 17996 Svartsjö
  www.sanga-saby.se
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 186190
 • Pris: 1000 kr

Beskrivning

Du får möjlighet att lyssna till olika föreläsare, delta i diskussioner, byta erfarenheter med andra föräldrar, knyta nya kontakter och umgås i en trevlig miljö.

Program för dagarna

Fredag 15 mars
13.00 - 14.00 Ankomst, fika
14.00 - 14.15 Välkommen
14.15 - 15.45 Inspirerande föreläsning - Mikael Nordmark
15.45 - 16.15 Fika
16.15 - 17.15 Årsmöte DHB Flex
17.15 - 17.45 Möte med nya föräldrar
19.00 Middag

Lördag 16 mars
9.00 - 12.00 Från teoretisk förståelse till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen - Kent Hedevåg
12.00 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.30 Östra teatern - Skuggsyskon
19.00 Middag

Söndag 17 mars
9.00 - 10.00 Babito, en adoptivpappas reflektioner - Conny Norén
10.00 - 10.30 Fika
10.30 - 11.45 Erfarenhetsutbyte mellan föräldrar
11.45 - 12.00 Avslutning, sammanfattning och reflektioner
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 Buss avgår

Presentation av föreläsare

Mikael Nordmarks son Hugo har den mycket ovanliga diagnosen lissencefali. Mikael kommer att prata om när livet inte blir som man tänkt sig och hur det är att få ett barn med omfattande funktionsnedsättning. Han tar oss med genom stunder av tårar och sorg, men också genom massor av kärlek och glädje. Han berättar om hur löpning kan göra stor skillnad, om att springa marathon och att arrangera en tävling där alla kan vara med.

Kenth Hedevåg har en lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam. Han är också pedagogisk handledare i kommunalt stödteam. Kenth menar att vi behöver bli bättre på att ta steget från teoretisk förståelse till praktiska konse­kvenser och strategier i vardagen. Att unika människor behöver mötas på unika sätt och att det är viktigt med ödmjukhet och förståelse för människor som har ett annorlunda sätt att fungera. Kenth har skrivit boken ”När mallen inte stämmer”.

Conny Norén och hans fru är föräldrar till två adopterade flickor från Colombia och Taiwan. Båda flickorna är döva och en av dem använder delvis CI. Conny bjuder på en föreläsning med humor, värme och en viss dos allvar. Han berät­tar om hur hans attityd kring dövhet förändrats med tiden, vilka hinder de stöter på i vardagen och hur familjen hanterar dem. ”Som hörande förälder till döva barn får man många fördelar. Ett nytt språk, nya vänner och en ny värld som öppnar sig. Men det kommer inte av sig självt – man måste kämpa för det.” /Conny Norén

Östra teatern - Skuggsyskon: Två män och en kvinna möts i terapi. De är uppväxta i familjer där det fötts ett annorlunda barn, ett barn med en funktionsvariation. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra? Inte tilläts vara barn utan blev vuxna alldeles för tidigt. Kärleken och beskyddarinstinkten var stark. Men också de tabubelagda skuldkänslorna. Östra Teatern låter syskonen träda fram ur skuggorna…
Manus Gunilla Boëthius/Henrik Holmer
Regi Stephen Rappaport
Skådespelare Maria Lindström, Petter Billengren, Joakim Sikberg
Producent Ulrika Ragnar Borell


Med reservation för ändringar.

Målgruppsbeskrivning

Föräldrar till barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

Syfte

Att deltagarna får fördjupad kunskap om hur man som vårdnadshavare kan stimulera och utveckla sitt barns förmågor sett ur ett livsperspektiv. Att deltagarna får möjlighet att träffa andra vårdnadshavare för erfarenhetsutbyte.

Mål

Deltagarna har fått fördjupad kunskap och stöd i hur man kan utveckla sitt barns förmågor. Att deltagarna har fått kontakt med andra vårdnadshavare i samma livssituation.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Anna Hermansson Ekberg, Anna.Hermansson-Ekberg@spsm.se, 010-473 58 98

Upplysningar om administration

Anna Lindström, anna.lindstrom@spsm.se, 010-473 53 53

Övrigt

Kostnad:
Kursavgiften är 1000 kronor per person. I kursavgiften ingår resa, mat, och logi. Inbetalningskort skickas ut efter avsluta kurs.

Anmälan:
När du i anmälan kommer till "Faktureringsuppgifter" och fältet för arbetsplats fyller du i ditt namn. Detta på grund av att arbetsplats inte är aktuellt. Anmälan är bindande.

Resan:
Vi kan hjälpa till med att planera och boka din resa. 
Du kan även ordna din resa själv och får då en ersättning för resan i efterhand. Efter att du har anmält dig kommer du i god tid innan kursen få ett e-postmeddelande med möjlighet att välja hur du vill göra kring resan.

Kursen anordnas i samverkan mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mo Gård, Tullängsgymnasiet och DHB.Publicerat lördag 17 november 2018 Granskat måndag 18 februari 2019