Föräldrakurs döv/hörsel

Den här kursen är för dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

 • 20
  fredag
  april 2018
  13.00 - 21.00
 • 21
  lördag
  april 2018
  09.00 - 21.00
 • 22
  söndag
  april 2018
  09.00 - 13.00 Ekerö, Sånga-Säby Hotell & konferens, Sånga-Säbyvägen 187, 179 96 Svartsjö
  www.sanga-saby.se
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 126048
 • Pris: 1000 kr

Beskrivning

Du får möjlighet att lyssna till föreläsare, delta i diskussioner och umgås i trevlig miljö.

Presentation av innehåll och föreläsare

 • Inspirerande föreläsning
  Per bjuder på ett föredrag som varvar anekdoter med analyser, humor med allvar, teorier med känslor. Han menar att ett bra föredrag ska vara som att åka berg- och dalbana. Man ska ha riktigt roligt när man har roligt, men det ska kännas när det är allvarligt. Per har en opretentiös och självironisk grundattityd som gör att han vinner de flestas hjärtan.

  Per Naroskin – Leg psykolog och leg. psykoterapeut, författare, en av Spanarna i radioprogrammet med samma namn.

 

 • Nytt om språk och lärande – döva barn och barn med hörselnedsättning
  En föreläsning om Carins egen och andras forsk­ning om framgångsfaktorer för språkutveckling och lärande. Dessa faktorer är i sin tur avgörande för läs- och skrivlärande och framtida skolframgång, vilket hon förklarar i sin föreläsning.

  Carin Roos – professor i specialpedagogik, f.d. förskollärare och speciallärare. Hennes forskning handlar om döva barn och barn med hörselned­sättning, deras språkande som små, deras läs- och skrivlärande som förskole- och skolbarn. Som professor arbetar hon också som lärarutbildare på speciallärarutbilningarna i Karlstad och Kristianstad där hon är professor men anlitas också av Örebro och Stockholms universitet.

 

 • När du ler stannar tiden
  I samtalsform kommer Anna Pella berätta om sin bok ”När du ler stannar tiden”. Boken är dagboks­anteckningar, skrivna till Agnes som nu fyllt 13 år. Dagboken till Agnes är en berättelse om omkull­kastade drömmar, att omvärdera vad som är viktigt och att hitta sig själv igen. En hoppfull berättelse som påminner om vad som gör en människa till det hon är. Vad som egentligen är viktigt.

  Anna Pella – Journalist och fotograf med inriktning mot familjeliv och funktionsnedsättning. Hon skriver reportage om livet för barn, unga och vuxna med olika diagnoser och deras anhöriga.

 

 • Taktil kommunikation. Socialhaptiska signaler - taktilt teckenspråk - ledsagning
  När fjärrsinnena syn och hörsel saknas helt eller delvis träder de övriga sinnena in och kompenserar. Det taktila sinnet är ett sinne som för de allra flesta spelar en avgörande roll i kommunikation och samspel. Under passet ”taktil kommunikation” får du möjlighet att prova ditt taktila sinne i övningar kring kommunikation, samspel och ledsagning. Du får bland annat möjlighet att lära dig mer om socialhaptiska signaler, om taktilt teckenspråk och taktilt kroppsligt stöd. Du får här också chans att öva ledsagarteknik och kommunikation kopplat till det.

  Pernilla Henriksson och Ingrid Axelhed – Mo Gård

 

På söndagen har vi fyra valbara spår

 • 1. Förskola
  Kommunikation och samspel är en grundläggande förutsättning för allt lärande. Språk och kommunikation utvecklas bäst när det används i naturliga varierade sammanhang och används av både vuxna och barn. Vilken kommunikation vi använder styrs både av situationen och av vem vi kommunicerar med. Vi strävar efter att varje barn ska hitta kommunikationssätt som fungerar i samspel med kamrater och vuxna i alla sammanhang. Viktigt att ha barnet i fokus och visa att vi är intresserade av barnens tankar och känslor.
  Kristina Nilsson – arbetsledare/förskollärare
  Gunilla Vigert – utvecklingsstrateg inom Inspira förskolor och skolor AB

 

 • 2. Specialskola
  Hur vårt upplevelsebaserade arbetssätt kan utveckla kunskap hos våra elever. Att uppleva ett tema.
  Gertrud Hedengren – Legitimerad lärare/speciallärare, Åsbackaskolan, SPSM.

 

 • 3. Gymnasiesärskola
  Vi berättar om Riksgymnasiesärskolan och hur vi arbetar med hjälp av tydliggörande pedagogik och digitala verktyg för att nå en ökad måluppfyllelse hos alla elever inom gymnasiesärskolan.
  Lena Ingman – Samordnare
  Liselott Bragd – Förstelärare och bildlärare
  Jonathan Sikh – Klasslärare och IT-ansvarig Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade.

 

 • 4. Vuxenverksamhet/Mo Gård
  Mo Gård – boende och daglig verksamhet för vuxna. Hur ser livet ut som boende inom verksamheterna? Vad finns det för möjligheter?
  Marie Molnar – Enhetschef
  Gunnar Johansson – Rådgivare

 

Program för dagarna

Fredag 20 april

13.00 - 14.00 Ankomst, fika

14.00 - 14.15 Välkommen

14.15 - 15.45 Inspirerande föreläsning: Per Naroskin

15.45 - 16.15 Fika

16.15 - 17.15 Årsmöte DHB Flex

17.15 - 17.45 Möte med nya föräldrar

19.00 Middag

 

Lördag 21 april

9.00 - 12.30 Nytt om språk och lärande - döva barn och barn med hörselnedsättning Carin Roos

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 15.00 Taktil kommunikation: Socialhaptiska signaler - taktilt teckenspråk- ledsagning Ingrid Axelhed, Pernilla Henriksson

 

Söndag 22 april

9.00 - 10.00 Valbara spår:

 1. Förskola
 2. Specialskola
 3. Gymnasiesärskola
 4. Vuxenverksamhet/Mo Gård

10.00 - 10.30 Fika

10.30 - 11.45 Erfarenhetsutbyte mellan föräldrar

11.45 - 12.00 Avslutning med utvärdering

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 Buss avgår

Med reservation för ändringar.

Medverkande

Anna Hermansson Ekberg, Anna.Hermansson-Ekberg@spsm.se, 010-473 58 98
Eva Andåker, eva.andaker@spsm.se, 010-4735203
Ulrica Ravinale, ulrica.ravinale@spsm.se, 010-473 56 98

Målgruppsbeskrivning

Föräldrar till barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

Syfte

Att deltagarna får fördjupad kunskap om hur man som vårdnadshavare kan stimulera och utveckla sitt barns förmågor sett ur ett livsperspektiv. Att deltagarna får möjlighet att träffa andra vårdnadshavare för erfarenhetsutbyte.

Mål

Deltagarna har fått fördjupad kunskap och stöd i hur man kan utveckla sitt barns förmågor. Att deltagarna har fått kontakt med andra vårdnadshavare i samma livssituation.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Anna Hermansson Ekberg, Anna.Hermansson-Ekberg@spsm.se, 010-473 58 98
Eva Andåker, eva.andaker@spsm.se, 010-4735203
Ulrica Ravinale, ulrica.ravinale@spsm.se, 010-473 56 98

Upplysningar om administration

Anna Lindström, anna.lindstrom@spsm.se, 010-473 53 53

Övrigt

Kostnad:
Kursavgiften är 1000 kronor per person. I kursavgiften ingår resa, mat, och logi. Inbetalningskort skickas ut efter avsluta kurs.

Anmälan:
När du i anmälan kommer till "Faktureringsuppgifter" och fältet för arbetsplats fyller du i ditt namn. Detta på grund av att arbetsplats inte är aktuellt. Anmälan är bindande.

Resan:
Vi kan planera och boka din resa. 
Du kan även ordna din resa själv och får då ersättning för resan i efterhand. För att få ersättning måste du spara och skicka in originalkvitton. Det är billigaste färdsätt som gäller.Efter att du registrerat och anmält dig kommer du få möjlighet att välja hur du vill göra kring resan.

Kursen anordnas i samverkan mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mo Gård, Tullängsgymnasiet och DHB.

Förtäring

Kaffe: Ingår
Lunch: Ingår
Middag: Ingår


Publicerat onsdag 22 november 2017 Granskat lördag 24 februari 2018