Flerspråkiga elever med funktionsnedsättning

Tematräff runt flerspråkighet i kombination med funktionsnedsättning.

 • 30
  onsdag
  augusti 2017
  14.00 - 16.00 Kalmar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kvarnholmen, Södra Långgatan 62
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 121408
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen som rör flerspråkighet i kombination med funktionsnedsättning har föreläsningsinslag varvat med diskussion och erfarenhetsutbyte. Temträffen kommer att utgå från SPSMs stödmaterial Mötas.

Det kommer att finnas möjlighet att diskutera lärverktyg och extra anpassningar med tanke på andraspråksinlärning och funktionsnedsättningar.

Medverkande

Eva Gyllin, eva.gyllin@spsm.se, 010-473 55 41

Målgruppsbeskrivning

Lärare, förskollärare, speciallärare, specialpedagoger som
möter nyanlända elever med funktionsnedsättning.

Syfte

Som deltagare får du ökad förståelse för pedagogiska konsekvenser av flerspråkighet i kombination med funktionsnedsättning.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare ökad kännedom om

- pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning för flerspråkiga elever

- verktyg för att göra lärmiljön tillgänglig för flerspråkiga elever

- framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter för denna målgrupp.

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning övergripande

Upplysningar om innehåll

Eva Gyllin, eva.gyllin@spsm.se, 010-473 55 41

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se
http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår

Lunch på egen bekostnad.Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat onsdag 24 maj 2017