Extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer för nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättning

Tematräff som varvas med presentation av stödmaterialen för extra anpassningar och Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

 • 22
  tisdag
  maj 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 157176
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vad innebär tillgänglighet för nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättning?

Många nyanlända elever är i behov av extra anpassningar i början av sin skolgång i Sverige. Hur kan du som specialpedagog använda extra anpassningar och Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning för att öka tillgängligheten i elevens studiesituation.

Under dagen presenteras SPSM:s stödmaterial och stödmaterialet extra anpassningar gås igenom. Deltagarna kommer också att diskutera exempel på två fiktiva kartläggningar utifrån Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning.

Källor och Länkar

Stödinsatser i utbildningen (Skolverket)

Flerspråkighet som resurs (Skolverket)
Språk- och kunskapsutveckling hänger ihop och därför är frågor om språk viktiga för alla lärare. Ta del av forskning, reflektionsfrågor och konkreta exempel på hur du kan arbeta med flerspråkighet i klassrummet.

Stödmaterial om extra anpassningar (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

Skolans arbete med extra anpassningar (Skolinspektionen)

Medverkande

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger

Syfte

Syftet är att du som deltagare ökar förståelsen för hur extra anpassningar och en tillgänglig lärmiljö genom våra stödmaterial kan utvecklas i din undervisning för nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättning.

Mål

Du som deltagare har ökat din förståelse för hur extra anpassningar och tillgänglig lärmiljö samspelar vid kartläggning och planering av undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättningar.

Upplysningar om innehåll

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 26 mars 2018 Granskat måndag 23 april 2018