Hoppa till innehåll

Extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer för nyanlända elever

Tematräffen innehåller presentation av stödmaterialen Extra anpassningar, Tillgänglighet, DATE samt Särskilt stöd till nyanlända elever. Under dagen ges exempel på hur man kan använda dessa material. Även gruppdiskussioner, övningar och praktisk planering ingår.

 • 16
  torsdag
  maj 2019
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 197390
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Hur skapar man tillgängliga  lärmiljöer för nyanlända elever?

Många nyanlända elever är i behov av extra anpassningar i början av sin skolgång i Sverige. Vad gagnar just din elevs pedagogiska utveckling? Hur kan du som pedagog använda extra anpassningar och tillgänglighetsmaterial för att skapa en lärmiljö som möter elevens behov?

Under dagen presenteras stödmaterial Extra anpassningar, Tillgänglighet, DATE och Särskilt stöd till nyanlända elever. Det ges exempel på hur dessa material kan användas tillsammans för att genom extra anpassningar öka tillgängligheten i den nyanlända elevens lärmiljö. Deltagarna kommer också att arbeta själva med materialen som grund.

 

Medverkande

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152
Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger, speciallärare och lärare som möter nyanlända elever i sin undervisning.

Syfte

Syftet är att du som deltagare ökar din förståelse för hur du kan utveckla och planera en tillgänglig lärmiljö för nyanlända elever genom stödmaterialen Extra anpassningar, Tillgänglighet, DATE och Särskilt stöd till nyanlända elever.

Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare:

Ökat din grundläggande förståelse för hur extra anpassningar och tillgänglig lärmiljö samspelar vid kartläggning och planering av undervisningen för nyanlända elever.

Gjort en planering av undervisningen för nyanlända elever.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152
Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Kulturell mångfald, Tillgänglighet

Övrigt

Ta gärna del av nedanstående material inför tematräffen:

Organisera undervisning av nyanlända elever

 

 

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 18 mars 2019 Granskat tisdag 23 april 2019