Extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer för nyanlända elever

Tematräffen innehåller presentation av Stödmaterialet för extra anpassningar och Tillgänglighetsmodellen, samt gruppdiskussioner och praktiska övningar.

 • 26
  fredag
  oktober 2018
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 170946
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vad innebär tillgänglighet för nyanlända elever?

Många nyanlända elever är i behov av extra anpassningar i början av sin skolgång i Sverige. Vad gagnar just din elevs pedagogiska utveckling? Hur kan du som pedagog använda extra anpassningar och tillgänglighetsmodellen för att skapa en lärmiljö som möter elevens behov?

Under dagen presenteras SPSM:s stödmaterial med tonvikt på extra anpassningar och tillgänglighetsmodell. Deltagarna kommer att diskutera exempel på några fiktiva kartläggningar och arbeta konkret utifrån Tillgänglighetsmodellen.

Rekommenderad litteratur inför tematräffen:

Stödmaterial om extra anpassningar (SPSM)

Skolans arbete med extra anpassningar (Skolinspektionen)

Medverkande

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593

Målgruppsbeskrivning

Lärare i svenska som andraspråk.

Syfte

Syftet är att du som deltagare ökar din förståelse för hur du kan utveckla en tillgänglig lärmiljö för nyanlända elever genom Stödmaterial för extra anpassningar och Tillgänglighetsmodellen. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kursdeltagare.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare:

 • ökat din grundläggande förståelse för hur extra anpassningar och tillgänglig lärmiljö samspelar vid kartläggning och planering av undervisningen för nyanlända elever

 • gjort en planering med hjälp av ovanstående stödmaterial

 

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Specialskola

Teman

Kulturell mångfald, Tillgänglighet

Övrigt

 

 

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 30 augusti 2018 Granskat torsdag 20 september 2018