Extra anpassningar och tillgänglig lärmiljö

Du kan genom kursen få ökad förståelse för vad tillgänglig lärmiljö och extra anpassningar kan vara och hur de samverkar. Genom myndighetens stödpaket ges både teori om och praktiska exempel på hur tillgänglig lärmiljö kan planeras, följas upp och samverka med extra anpassningar.    

 • 10
  onsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 20
  tisdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 172686
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du kan genom kursen få ökad förståelse för vad tillgänglig lärmiljö och extra anpassningar kan vara och hur de samverkar. Genom myndighetens stödpaket ges både teori om och praktiska exempel på hur tillgänglig lärmiljö kan planeras, följas upp och samverka med extra anpassningar. Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Extra anpassningar” visade att de skolor som lyckats väl med extra anpassningar har gjort det genom ett medvetet arbete där struktur, samverkan och undervisning varit bärande och där elevhälsans systematiska arbete varit en framgångsfaktor. Kursen kommer därför att till stor del behandla struktur, samverkan och undervisning.     

Momenten i kursen planeras knyta ihop tillgänglighet för lärande, extra anpassningar för tillgängliga lärmiljöer, elevhälsa för tillgängliga lärmiljöer samt skolutveckling för tillgängligt lärande.

Kursen visar på hur SPSM:s olika stödpaket och andra verktyg kan användas i detta arbete. 

Kursen bygger på två kurstillfällen, anmälan förutsätter deltagande båda tillfällena.

Medverkande

Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593

Målgruppsbeskrivning

Rektor, Elevhälsopersonal, Lärare i grundskolan

Syfte

Att få förståelse för hur tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar samverkar för att ge elever möjlighet att nå målen.

Mål

Målet med kursen är att du:

- har fått ökad förståelse för hur man kan planera för tillgängliga lärmiljöer för alla elever genom ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Upplysningar om innehåll

Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Grundskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Elevhälsa, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 30 augusti 2018 Granskat fredag 21 september 2018