Extra anpassningar inom gymnasieskolan

Tematräff kring extra anpassningar för att göra undervisningen tillgänglig. Under träffen varvas teoretisk genomgång med konkreta exempel och erfarenhetsutbyte.

 • 09
  tisdag
  oktober 2018
  13.30 - 16.30 Katrineholm, Hotell Statt, Storgatan 20
  https://www.hotelstatt.se/konferens/lokaler/
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 167665
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff kring extra anpassningar för att göra undervisningen tillgänglig i gymnasieskolan. Dagen startar med en teoretisk genomgång utifrån Skolverkets Allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Delar av vårt stödmaterial Extra anpassningar presenteras.

Ni kommer att få ta del av konkreta exempel på arbete med extra anpassningar i gymnasieskolan. Vi kommer även ha tillfälle för erfarenhetsutbyte, förbered dig gärna med egna exempel.

Medverkar gör Annie Björkholm specialpedagog Plusgymnasiet Norrköping.  

Medverkande

Lena Claesson Fagerdahl, lena.claesson-fagerdahl@spsm.se, 0705245723
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger, speciallärare och elevhälsopersonal.

Syfte

Du som deltagare får grundkunskap om arbete med extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö.     

Mål

Du som deltagare har genom teorigenomgång, konkreta exempel och erfarenhetsutbyte kunskap om extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö.

Upplysningar om innehåll

Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Lena Claesson Fagerdahl, lena.claesson-fagerdahl@spsm.se, 0705245723

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Gymnasieskola

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 29 maj 2018 Granskat fredag 10 augusti 2018