Extra anpassningar inom gymnasieskolan

Tematräff kring extra anpassningar för att göra undervisningen tillgänglig. Under träffen varvas teoretisk genomgång med konkreta exempel och erfarenhetsutbyte.

 • 28
  onsdag
  mars 2018
  13.30 - 16.30 Linköping, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Brigadgatan 19
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 148960
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff kring extra anpassningar för att göra undervisningen tillgänglig i gymnasieskolan. Dagen startar med en teoretisk genomgång utifrån Skolverkets Allmänna råd, Arbete med extra anpasningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Delar av SPSMs stödmaterial Extra anpassningar presenteras. Ni kommer att få ta del av konkreta exempel på arbete med extra anpassningar i gymnsieskolan. Vi kommer även ha tillfälle för erfarenhetsutbyte,förbered dig gärna med egna exempel.

Medverkande

Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Lena Fagerdahl- Claesson, lena.fagerdahl-claesson@spsm.se, 0705245723

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, specialpedagoger, speciallärare, rektor och elevhälsopersonal.

Syfte

Du som deltagare får kunskap om hur du kan utveckla ditt arbete med extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Du som deltagare har genom teorigenomgång, konkreta exempel och erfarenhetsutbyte kunskap om extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö.

Upplysningar om innehåll

Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Lena Fagerdahl- Claesson, lena.fagerdahl-claesson@spsm.se, 0705245723

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Gymnasieskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 16 januari 2018 Granskat torsdag 15 februari 2018