Extra anpassningar för nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättningar

Tematräff om extra anpassningar och tillgänglighet för nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättningar.

 • 17
  tisdag
  april 2018
  13.00 - 15.45 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 152773
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vad innebär tillgänglighet för nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättning?

Många nyanlända elever är i behov av extra anpassningar i början av sin skolgång i Sverige. Hur kan du som modersmålslärare och studiehandledare använda extra anpassningar för att öka tillgängligheten i elevens studiesituation.

Tematräffen innehåller dels en föreläsning om extra anpassningar och tillgänglighet, dels kollegialt lärande genom gruppdiskussioner där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar konkreta exempel från fältet.

Under dagen presenteras SPSM:s stödmaterial om extra anpassningar. Likaså tas genusperspektivet och barnrättsperspektivet upp.

För att få förförståelse i ämnet läser deltagarna om extra anpassningar i Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen, sid 20-31.

Stödinsatser i utbildningen:

 

 

 

 

Medverkande

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152

Målgruppsbeskrivning

Tematräff för modersmålslärare och studiehandledare

Syfte

Du som deltagare får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om hur du genom extra anpassningar kan öka tillgängligheten i lärmiljön för nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedättning. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kursdeltagare.

Mål

Du som deltagare har fördjupat dina kunskaper om hur du kan skapa tillgängliga lärmiljöer för nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättning.

Upplysningar om innehåll

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 12 februari 2018 Granskat måndag 19 februari 2018