Hoppa till innehåll

Erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande kring det specialpedagogiska arbetet i förskolan

Tematräffar där vi samtalar och reflekterar kring aktuella teman och frågeställningar inom det specialpedagogiska fältet.

 • 22
  fredag
  november 2019
  09.00 - 12.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208865
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffarna erbjuds två gånger under höstterminen 2019 i Stockholm. Vi utgår från aktuella frågeställningar där du aktivt deltar och delger din yrkespraktik i kollegiala samtal, samt att vi delar med oss av SPSM´s kunskapsbank.

Du behöver anmäla dig till respektive datum för varje tematräff.

Länk:

SPSM; s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, DATE lärmaterial för förskolan, stödmaterialet Förskola och studiepaketen

 

 

Medverkande

Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 070-218 95 82
Anita Sundström Wåhlin, anita.sundstrom-wahlin@spsm.se, 010 473 5396

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger som arbetar mot förskolan.

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du som deltagare tillsammans med andra får utbyta erfarenheter och får inspiration i ditt arbete genom att samtala kring aktuella teman.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare kännedom om:

- det stöd och den kompetensutveckling som SPSM erbjuder

- utbyta erfarenheter tillsammans med andra specialpedagoger

- aktuella teman

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 070-218 95 82
Anita Sundström Wåhlin, anita.sundstrom-wahlin@spsm.se, 010 473 5396

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 12 juni 2019 Granskat tisdag 16 juli 2019