Hoppa till innehåll

Erfarenhetsutbyte kring specialpedagogiskt arbete inom förskolan

Tematräff där vi samtalar och reflekterar kring aktuella teman och frågeställningar inom det specialpedagogiska fältet.

 • 07
  fredag
  februari 2020
  09.00 - 12.00 Uppsala, Hotell Park Inn, Storgatan 30
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 226789
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff där vi samtalar och reflekterar kring aktuella teman och frågeställningar inom det specialpedagogiska fältet i förskolan. Vi utgår ifrån aktuella frågeställningar där du aktivt deltar och delger din yrkespraktik i kollegiala samtal samt att vi delar med oss av SPSM:s kunskapsbank. Tematräffen innehåller miniföreläsning och erfarenhetsutbyte i grupp samt fika med möjlighet till nätverkande.

Ta gärna del av våra webbsidor kring SPSM:s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, DATE lärmaterial för förskolan, stödmaterialet Förskola och studiepaketen,

Medverkande

Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57
Anita Sundström Wåhlin, anita.sundstrom-wahlin@spsm.se, 010 473 5396

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger som arbetar i förskolan

Syfte

Syftet med tematräffen är att du genom erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande och aktuella teman ska få fler perspektiv på ditt specialpedagogiska arbete.

Mål

Målet med tematräffen är att du har fått fler perspektiv på ditt specialpedagogiska arbete och ökad kännedom om vad SPSM kan erbjuda i form av stöd.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Anita Sundström Wåhlin, anita.sundstrom-wahlin@spsm.se, 010 473 5396
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57

Skolform

Förskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 9 januari 2020 Granskat måndag 27 januari 2020