Hoppa till innehåll

Erfarenhetsutbyte kring specialpedagogiskt arbete inom förskolan

Genom kollegiala samtal under tematräffar, reflekterar vi kring aktuella frågeställningar som rör det specialpedagogiska fältet inom förskolan.

 • 19
  tisdag
  mars 2019
  09.00 - 12.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 167488
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffarna erbjuds tre gånger per termin i både Stockholm och Uppsala, varav en träff hålls gemensamt i Stockholm under våren. Vi utgår ifrån aktuella frågeställningar där du aktivt deltar och delger din yrkespraktik i kollegiala samtal. Under året kommer vi bland annat diskutera förslaget kring den nya reviderade läroplanen och Skolinspektionens delgranskning  om Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd samt slutrapporten Förskolans kvalitet och måluppfyllelse - ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan.

 

Du anmäler dig till varje tematräff som ges under läsåret Vt-19.

 

Litteratur och länkar:

 

Skolverkets dokument gällande läroplan, allmänna råd och stödmaterial

https://www.skolverket.se

 

SPSM; s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, DATE lärmaterial för förskolan, stödmaterialet Förskola och studiepaketen.

https://www.spsm.se

 

Skolinspektionens granskning Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sarskilt-stod-forskola/

 

Skolinspektionens slutrapport Förskolans kvalitet och måluppfyllelse - ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/regeringsrapporter/redovisningar-regeringsuppdrag/2018/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse-slutrapport-feb-2018.pdf

Medverkande

Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 070-218 95 82
Elke Mackel Karlsson, elke.mackel-karlsson@spsm.se, 010 473 55 52

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger inom förskolan.

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du genom erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande, ska få möjlighet att bredda dina kunskaper om specialpedagogiskt arbete inom förskolan.

Mål

Målet med tematräffarna är att du har breddat dina kunskaper inom området specialpedagogiskt arbete i förskolan.

Upplysningar om innehåll

Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 070-218 95 82
Elke Mackel Karlsson, elke.mackel-karlsson@spsm.se, 010 473 55 52

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 7 januari 2019 Granskat tisdag 19 februari 2019