Hoppa till innehåll

Erfarenhetsutbyte kring barn med flerfunktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå

Tematräffen vänder sig till dig som arbetar med barn och elever på tidig utvecklingsnivå (0-2 år) och med flera funktionsnedsättningar

 • 10
  torsdag
  oktober 2019
  09.30 - 15.30 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndighetenMellringevägen 102
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 207685
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen genomförs en gång per termin i Örebro. Tematräffens innehåll bestäms på föregående träff och utifrån deltagarnas önskemål. Deltagare delger sin yrkespraktik i korta presentationer samt deltar i kollegiala samtal.

 

 

Medverkande

Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194
Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till speciallärare, lärare och arbetslag som arbetar med barn på tidig utvecklingsnivå inom grundsärskolans ämnesområden och gymnasiesärskolans individuella program.

Syfte

Erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande och att få möjlighet att öka och bredda kunskaper kring pedagogiska konsekvenser kring målgruppen.

Mål

Att deltagarna har breddat sina kunskaper i det pedagogiska arbetet kring målgruppen.

 

Upplysningar om innehåll

Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Samspel och kommunikation

Övrigt

 

 

 

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 20 maj 2019 Granskat tisdag 18 juni 2019