Hoppa till innehåll

Erfarenhetsutbyte kring barn med flerfunktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå

Tematräffen vänder sig till dig som arbetar med barn och elever på tidig utvecklingsnivå (0-2 år) och med flera funktionsnedsättningar

 • 26
  tisdag
  mars 2019
  09.30 - 15.30 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mellringevägen 102
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 193061
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen genomförs en gång per termin i Örebro. Tematräffens innehåll bestäms på föregående träff och utifrån deltagarnas önskemål. Deltagare delger sin yrkespraktik i korta presentationer samt deltar i kollegiala samtal.

Presentation Maria Hällgren ”Kommunikation på tidig nivå med förankring i ämnesområdet kommunikation”

Presentation Judith Cederhag, ”Pedagogiska konsekvenser av CVI i kombination med ytterligare funktionsnedsättning”

 

Medverkande

Elisabet Olgemar, elisabet.olgemar@spsm.se, 010-473 54 98
Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84
Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194
Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till speciallärare, lärare och arbetslag som arbetar med barn på tidig utvecklingsnivå inom grundsärskolans ämnesområden och gymnasiesärskolans individuella program.

Syfte

Erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande och att få möjlighet att öka och bredda kunskaper kring pedagogiska konsekvenser kring målgruppen.

Mål

Att deltagarna har breddat sina kunskaper i det pedagogiska arbetet kring målgruppen.

 

Upplysningar om innehåll

Elisabet Olgemar, elisabet.olgemar@spsm.se, 010-473 54 98

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Samspel och kommunikation

Övrigt

 

 

 

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 8 februari 2019 Granskat tisdag 12 mars 2019