Erfarenhetsutbyte av att leda och utveckla elevhälsoarbete i skolan (Stödmaterial elevhälsa)

Dagen vänder sig till dig som har deltagit eller deltar i den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig utbildning. Den nätbaserade kursen är en del av Stödmaterial elevhälsa.

 

 • 08
  fredag
  februari 2019
  09.00 - 12.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 169694
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under en halvdag får du som deltagare arbeta i workshop med andra rektorer för att i dialog dela erfarenheter av att leda och utveckla elevhälsoarbete i skolan. Vad blir nästa steg?

Dagen ramas in utifrån fyra betydelsefulla forskarperspektiv om skolors förutsättningar för elevhälsoarbete. Medverkar gör Pia Skott, fil. dr i pedagogik vid Stockholms universitet, som skrivit en av fyra utvecklingsartiklar i "Elevhälsoarbete under utveckling - en antologi". Under dagen delar även SPSM med sig av erfarenheter från att ha följt drygt 600 skolor i den nätbaserade kursen och den handledning som tagits fram.

Ta gärna del av antologin på https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/forskarantologi/ och handledningen "Det lilla ordet främst, ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan" på https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/handledning-med-reflektionsunderlag/

Medverkande

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Föreläsare

Pia Skott, pia.skott@edu.su.se,

Målgruppsbeskrivning

Rektorer som deltar eller deltagit i den nätbaserade kursen (får ta med ytterligare en person i elevhälsoteamet)

Syfte

Syftet är att du som deltagare får stöd i att vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

Mål

Målet är att du som deltagare medverkat i erfarenhetsutbyte av att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

Upplysningar om innehåll

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 3 juli 2018 Granskat tisdag 18 december 2018