Erfarenhetsutbyte av att leda och utveckla elevhälsoarbete i skolan

Dagen vänder sig till dig som har deltagit eller deltar i den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig utbildning.

 

 • 08
  fredag
  februari 2019
  09.00 - 12.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 169694
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under en halvdag får du som deltagare arbeta i workshop med andra rektorer för att i dialog dela erfarenheter, lärdomar, framgångsfaktorer och effekter av att utveckla elevhälsoarbetet i era skolor. Vad blir nästa steg?

Dagen ramas in utifrån fyra betydelsefulla forskarperspektiv om skolors förutsättningar för elevhälsoarbete. Under dagen delar SPSM också med sig av erfarenheter från att ha följt drygt 600 skolor i den nätbaserade kursen och den handledning som tagits fram.

Ta gärna del av antologin på https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/forskarantologi/ och handledningen Det lilla ordet främst, ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan på https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/handledning-med-reflektionsunderlag/

Medverkande

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Målgruppsbeskrivning

Rektorer som deltar eller deltagit i den nätbaserade kursen (får ta med ytterligare en person i elevhälsoteamet)

Syfte

Syftet är att du som deltagare får stöd i att vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

Mål

Målet är att du som deltagare medverkat i erfarenhetsutbyte av att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

Upplysningar om innehåll

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 3 juli 2018 Granskat måndag 17 september 2018