Hoppa till innehåll

En möjlighet till skolutveckling, sök statsbidraget särskilda insatser inom skolan, SIS-bidrag

Information om hur statsbidraget SIS-medel kan användas till skolutveckling och ökad måluppfyllelse. Kriterier för ansökan och vad det innebär att ansöka om medel och driva ett SIS utvecklingsprojekt är fokus för dagen. Presentation av två avslutade SIS projekt.

 • 24
  tisdag
  september 2019
  09.00 - 15.00 Örebro, Ekeskolan, Konflerenslokal i södra skoldelen, Eriksbergsgatan 3
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Förskolechef, Rektor, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 211015
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under dagen får du information om hur statsbidraget SIS-medel kan användas till skolutveckling för att öka måluppfyllelse för barn och elever med funktionsnedsättning. Du får ta del av kriterierna för bidraget och vad det innebär att söka och driva ett SIS utvecklingsprojekt. Under dagen kommer Kungsgårdsskolan i Säters kommun och Eraskolan, Småskolan Pedagogik i Sverige AB att berätta om sina erfarenheter kring ansöka och driva ett projekt samt vilka förändringar som hänt i verksamheten efter projektets slut.

Aktiviteten riktar sig särskilt till chefer inom skolväsendet

Medverkande

Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046
Mariana Wik, mariana.wiik@spsm.se, 010-4735411

Målgruppsbeskrivning

Du är chef eller specialpedagog inom skolväsendet och är intresserad av att utveckla verksamheten.

Syfte

Syftet för konferensen är att du som deltagare ska få inspiration till att söka medel och starta utvecklingsprojekt samt att du får information om ansökningsprocessen

Mål

Efter konferensen har du kännedom om:

 • SIS-bidraget för utvecklingsprojekt och analyser,
 • kriterier för att ansöka,
 • vad det innebär att söka och driva ett utvecklingsprojekt
 • samt att du har tagit del av två genomförda SIS utvecklingsprojekt.

Upplysningar om innehåll

Mariana Wik, mariana.wiik@spsm.se, 010-4735411
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Övrigt

Du gör en anmälan med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse ut via e-post. Vid eventuell överanmälning sker ett urval.

Observera! Om du får förhinder att delta vänligen avboka din plats.

Under http://www.spsm.se/fortbildning hittar du information om hur du bokar av.

Kaffe, te och smörgås ingår på förmiddagen. Lunch sker på egen hand.

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 21 augusti 2019 Granskat tisdag 17 september 2019