Elevhälsoarbete under utveckling- ett samordnat grepp

Så kan skolhuvudman skapa förutsättningar för skolor att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

 • 28
  torsdag
  oktober 2021
  08.30 - 10.30
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman
 • Aktivitets-ID: 290631
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Hur kan skolor utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt? Hur kan skolhuvudman genom strategisk styrning stärka arbetet med stöd- och elevhälsoarbete? Vad blir viktigt ur ett huvudmannaperspektiv?

I slutbetänkandet "Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven" (SOU 2021:11) indikeras bristande kvalitet och likvärdighet i stöd- och elevhälsoarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet är ofta snävt inriktat på kunskapsresultat och elevhälsan involveras inte alltid i skolutvecklingsarbetet. Elevhälsoarbete behöver vara hela skolans angelägenhet där elevernas lärande, utveckling och hälsa står i fokus. Genom att organisera för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt skapas bättre förutsättningar för att elever ska få det stöd de har rätt till.

I detta webbinarium får du ta del av exempel på hur skolhuvudmän har organiserat en kompetensutvecklingsinsats utifrån SPSM:s Stödmaterial elevhälsa med syfte att öka kvaliteten i stöd- och elevhälsoarbetet. Du får även ta del av vad forskning säger om elevhälsoarbete i ett huvudmannasammanhang. Det kommer även finnas utrymme för att ställa frågor.

Medverkande

Rodhe Jonsson, rodhe.jonsson@spsm.se, 010 4735425
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Anne-Charlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003

Föreläsare

Birgitta Hurtig Landström, birgitta.hurtiglandstrom@gallivare.se,
Henrik Kempe, henrik.kempe@osteraker.se,
Pia Skott, pia.skott@edu.su.se,
Eva Martinsson, eva.martinsson@gallivare.se,
Joakim Östling, joakim.ostling@osteraker.se,

Målgruppsbeskrivning

Huvudman som strategiskt vill utveckla skolors elevhälsoarbete att bli mer förebyggande och hälsofrämjande.

Syfte

Syftet är att du som deltagare får ta del av hur arbetet med stöd- och elevhälsoarbete kan stärkas ur ett huvudmannaperspektiv.  

Mål

Målet är att du som deltagare har fått inspiration om hur skolors elevhälsoarbete kan utvecklas och stöttas ur ett huvudmannaperspektiv.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Föreläsare:

Pia Skott, docent i pedagogik/utbildningschef rektorsprogrammet Stockholms universitet

Gällivare kommun
Eva Martinsson förvaltningschef och Birgitta Hurtig Landström verksamhetschef för centrala elevhälsan

Österåkers kommun
Joakim Östling skolchef och Henrik Kempe elevhälsochefPublicerat tisdag 19 oktober 2021