Elever och studerande med hörselnedsättning

Baskurs om hörselnedsättning

 • 07
  torsdag
  februari 2019
  09.00 - 12.00 Kalmar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kvarnholmen, Södra Långgatan 62
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 181138
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Träffen inleds med grundläggande kunskaper om orsaker till och konsekvenser av olika former av hörselnedsättningar. Därefter följer fakta om hörseltekniska hjälpmedel, vilket stöd som finns för målgruppen samt en praktisk hörövning. Gruppen kommer att delas för diskussioner om hur lärmiljön kan tillgängliggöras i de olika skolformerna gymnasium och vuxenutbildning.

Medverkande

Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614
Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön för elever och studerande med olika former av hörselnedsättningar.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskap om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön för elever och studerande med olika former av hörselnedsättningar.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614
Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress, så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildning.Publicerat måndag 12 november 2018 Granskat fredag 18 januari 2019