Elever med svår synnedsättning eller blindhet och omfattande kommunikationssvårigheter som går i grund – eller gymnasiesärskola med inriktning ämnesområden eller individuella programmet

Blindhet, svår synnedsättning, kommunikation och erfarenhetsutbyte 

 • 18
  torsdag
  november 2021
  12.30 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 286032
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I detta webbinarium blir du inbjuden att delta digitalt via länk.

Vi startar med en kort föreläsning om samspel och kommunikation kring den aktuella målgruppen. Därefter erfarenhetsutbyte i mindre grupper och gemensamma reflektioner i helgrupp.

Medverkande

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33
Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se, 010-473 52 43
Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267

Målgruppsbeskrivning

Personal som möter elever i grund - eller gymnasiesärskola med inriktning ämnesområden eller individuella programmet.

Syfte

För elever på tidig utvecklingsnivå har omgivningen en avgörande roll för att en positiv utveckling av samspel och kommunikation ska kunna ske. När elever dessutom har en svår synnedsättning eller blindhet behöver omgivningen förhålla sig till komplexa utmaningar. Syftet med webbinariet är därför att dela kunskap och erfarenheter kring verksamma metoder med fokus på lärmiljö och förhållningssätt för den aktuella målgruppen. 

Mål

Målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om samspel, kommunikation och dela erfarenheter kring den aktuella målgruppen.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning, Synnedsättning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Samspel och kommunikation

Övrigt

Du behöver tillgång till egen dator med kamera och ljud för att delta.Publicerat tisdag 15 juni 2021