Elever med blindhet i förskoleklass och årskurs 1

Kurs för föräldrar till barn med blindhet som går i förskoleklass och årskurs 1. Kursen vänder sig till föräldrar som har barn som kommer att ha eller har punktskrift som läsmedium och går i förskoleklass, samt föräldrar som har barn i årskurs 1 som har punktskrift som läsmedium och som läser enligt grundskolans läroplan.

 • 13
  tisdag
  november 2018
  -
  15
  torsdag
  november 2018
  09.30 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 150980
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kurs för föräldrar till barn med blindhet som går i förskoleklass och årskurs 1. Kursen vänder sig till föräldrar som har barn som kommer att ha eller har punktskrift som läsmedium och går i förskoleklass, samt föräldrar som har barn i årskurs 1 som har punktskrift som läsmedium och som läser enligt grundskolans läroplan. Eftersom denna kurs omfattar två årskurser kommer innehållet att variera med tvåårsintervall

Kursens innehåll 2018:

 • Arbete med punktskriftsanpassad dator
 • Erfarenhetsutbyte kring skolstart
 • Individuella samtal kring läsobservationer
 • Kroppsspråk och kroppsmedvetenhet
 • Lek och samspel
 • Matematik, abakus
 • Läsa och skriva med punktskrift
 • Taktila bilder och geometriska former

Medverkande

Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Anders Rönnbäck, anders.ronnback@spsm.se, 010-473 51 26
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Karin Regnell, karin.regnell@spsm.se, 010-4735468
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Percy Andersson, percy.andersson@spsm.se, 010-473 51 06
Katarina Östlund Hägglund, katarina.ostlund-hagglund@spsm.se, 010-473 51 51
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,

Målgruppsbeskrivning

Kurs för föräldrar till barn med blindhet som går i förskoleklass och årskurs 1. Kursen vänder sig till föräldrar som har barn som kommer att ha eller har punktskrift som läsmedium och går i förskoleklass, samt föräldrar som har barn i årskurs 1 som har punktskrift som läsmedium och som läser enligt grundskolans läroplan.

Parallellt med föräldrakursen genomförs elevkurs för elever med blindhet i förskoleklass och årskurs 1.

Syfte

Syftet med kursen är att:

 • skapa förutsättningar för föräldrar att kunna stötta sitt barn i skolarbetet
 • ge övergripande information och kunskap om synnedsättningens konsekvenser och betydelse för barnets utveckling
 • ge möjlighet till erfarenhetsutbyte

Mål

 • Du känner dig säkrare som förälder i att stötta ditt barn som läser punktskrift i sitt skolarbete 
 • Du har ökade kunskaper om punktskrift som läsmedium
 • Du har ökade kunskaper om synnedsättningens inverkan på ditt barns utveckling och förutsättningar
 • Du har fått dela erfarenheter och tankar med andra föräldrar i en liknande situation.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskoleklass, Grundskola

Övrigt

Information om och anmälan till parallell elevkurs för ditt barn finner du här:

www.spsm.se/elevkursersyn

Efter sista anmälningsdag kommer ni att få ett välkomstbrev med ytterligare information. 

Resurscenter syn står för era resekostnader med billigaste färdsätt.

För boende utanför Stockholm erbjuds boende på hotell med gångavstånd från våra kurslokaler. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn står för hotellkostnaden.Publicerat onsdag 9 maj 2018 Granskat fredag 14 september 2018