Elever med blindhet i årskurs 2 och 3

Detta är en kurs för föräldrar till barn med blindhet i grundskolans årskurs 2 och 3, där barnen har punktskrift som läsmedium

 • 15
  tisdag
  januari 2019
  -
  17
  torsdag
  januari 2019
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 152019
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du under tre dagar med teoretiska och praktiska pass får möjlighet att fylla på dina kunskaper om om blindhet och dess konsekvenser.

Kursen kommer bland annat att innehålla:

 • Punktskrift som läsmedium
 • Egen färdighetsträning i punktskrift utifrån dina förkunskaper
 • Abakusräkning
 • Slöjd
 • Erfarenhetsutbyte med andra föräldrar
 • Läsning tillsammans med ditt barn

Eftersom kursen omfattar två årskurser kommer innehållet att variera. I år arbetar barnen mest med svenskämnet, läsning och skrivning. Nästa år arbetar de mest med matematik.

Information om och anmälan till parallell elevkurs för ditt barn finner du här: www.spsm.se/elevkursersyn

Efter sista anmälningsdag kommer ni som är antagna att få ett välkomstbrev med ytterligare information.

Resurscenter syn står för era resekostnader med billigaste färdsätt.
För boende utanför Stockholm, erbjuds boende på hotell med gångavstånd från våra kurslokaler. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn står för hotellkostnaden.

Medverkande

Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73

Målgruppsbeskrivning

Kurs för föräldrar till barn med blindhet i grundskolans årskurs 2 och 3, där barnen har punktskrift som läsmedium

Syfte

 • Skapa förutsättningar för att kunna stötta ditt barn i skolarbetet
 • Ge övergripande information och kunskap om synnedsättningens konsekvenser och betydelse för barnets utveckling
 • Möjlighet till erfarenhetsutbyte

 

Mål

 • att få ökad kännedom om metoder i undervisningen för elever med blindhet
 • att utveckla egen färdighet i punktskrift
 • att utbyta erfarenheter kring elevens skolsituation

Upplysningar om innehåll

Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola

Publicerat onsdag 9 maj 2018 Granskat torsdag 13 december 2018