Elever inom Autismspektrumtillstånd i grundsärskolan

En dags tematräff med fokus på hur grundsärskolan kan arbeta för att skapa en god lärmiljö för nämda elevgrupp.

 • 14
  onsdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor
 • Aktivitets-ID: 139795
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen vänder sig till personal som arbetar i grundsärskolans alla årskurser (även inriktning träningsskolan).

Innehållet i tematräffen kommer att fokusera kring hur verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer kan anpassas och utvecklas, för att möta elevgruppen och skapa goda förutsättningar för lärande.

Under tematräffen kommer teori i form av föreläsningar varvas med praktiknära gruppdiskussioner.

Medverkande

Linda Petersson, linda.petersson@spsm.se, 010-473 5402
Lisbeth Ahlqvist, lisbeth.ahlqvist@spsm.se, 010-4735396

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger och skolledare som arbetar inom grundsärskolan.

Syfte

Att deltagarna har grundläggande kunskap om Autismspektrum och dess pedagogiska konsekvenser för elever inom grundsärskolan. 

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare grundläggande kunskap om

autism och dess pedagogiska konsekvenser för lärandet med fokus på den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön.

Upplysningar om innehåll

Linda Petersson, linda.petersson@spsm.se, 010-473 5402
Lisbeth Ahlqvist, lisbeth.ahlqvist@spsm.se, 010-4735396

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Grundsärskola

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildning

 

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 13 november 2017 Granskat torsdag 22 februari 2018