Hoppa till innehåll

Elever inom autismspektrumtillstånd (AST) i årskurs F-6

Hur kan skolor erbjuda en tillgänglig lärmiljö för elever med autism?

 • 17
  torsdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208603
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff med fokus på anpassningar i lärmiljön och på hur skolor kan planera långsiktigt för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling för elever med autism i grundskolans årskurs F-6.

Under träffen utgår vi från ett barnrättsperspektiv och innehållet kopplas till skollag och läroplan.

Som deltagare får du kunskap om innebörden av autism, pedagogiska konsekvenser och hur autism kan påverka elevers utveckling och lärande samt hur skolor kan utveckla en tillgänglig lärmiljö utifrån elever med autism.

Tematräffen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Heléne Slivka, helene.slivka@spsm.se, 010-473 53 69
Erika Palvén, erika.palven@spsm.se, 010-4735104

Målgruppsbeskrivning

Du som är verksam i grundskolans årskurs F-6 och som önskar grundläggande kunskap om autism och om hur skolan kan bli mer tillgänglig utifrån elever med autism.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av autism och vilket stöd skolan kan behöva utforma i den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för att elevgruppen ska få en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av autism och större beredskap att möta varje elevs enskilda behov.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Heléne Slivka, helene.slivka@spsm.se, 010-473 53 69
Erika Palvén, erika.palven@spsm.se, 010-4735104

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Grundskola

Teman

Tillgänglighet

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 3 juni 2019 Granskat torsdag 11 juli 2019