Elever inom Autismspektrumtillstånd (AST) i årskurs F-3

Kurs med fokus på pedagogiska konsekvenser av autsimspektrumtillstånd anpassningar i den fysiska-, sociala- och pedagogiska lärmiljön.

 • 28
  onsdag
  februari 2018
  09.00 - 16.00 Hässleholm, Hässleholms Kulturhus, Vita salongen
 • 01
  torsdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Hässleholm, Hässleholms Kulturhus, Vita salongen
 • 17
  tisdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Hässleholm, Hässleholms Kulturhus, Vita salongen
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 139182
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

3 dagars kurs med fokus på anpassningar i den fysiska-, sociala- och pedagogiska lärmiljön samt hur undervisningen kan planeras långsiktigt för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling för elever i förskoleklass till årskurs 3 inom autismspektrumtillstånd.

Kursen ges sammanhängande under två av dagarna, medan den tredje dagen är en uppföljningsdag längre fram under våren. På kursen blandas föreläsningar med gruppdiskussioner samt erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Linda Petersson, linda.petersson@spsm.se, 010-473 5402
Lisbeth Ahlqvist, lisbeth.ahlqvist@spsm.se, 010-4735396
Ingrid Mauritsson, ingrid.mauritsson@spsm.se, 010-4735501

Målgruppsbeskrivning

Lärare och förskollärare samt andra pedagoger som arbetar i de tidiga årskurserna, från förskoleklass till åk 3 inklusive fritidshemmet.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om barn och elever inom autismspektrumtillstånd och vilka konsekvenser det kan få för lärandet samt vad du kan göra för att skapa goda förutsättninar för lärande. 

Mål

Efter avslutat kurs har du som deltagare grundläggande kunskap och ökad förståelse för

- pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd

- hur du långsiktigt kan planera, strukturera och anpassa undervisningen och lärmiljön

- hur en tillgänglig lärmiljö kan skapa goda förutsättningar för lärande

 

Upplysningar om innehåll

Linda Petersson, linda.petersson@spsm.se, 010-473 5402
Lisbeth Ahlqvist, lisbeth.ahlqvist@spsm.se, 010-4735396
Ingrid Mauritsson, ingrid.mauritsson@spsm.se, 010-4735501

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Sameskola, Specialskola

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 13 november 2017 Granskat måndag 19 februari 2018