Dubbelförd Erfarenhetsutbyte kring specialpedagogiskt arbete inom förskolan

  • 28
    fredag
    september 2018
    09.30 - 12.00 Uppsala
  • Typ av aktivitet: Tematräff
  • Aktivitets-ID: 158604
  • Pris: Ingen avgift

Medverkande

Eva Andersson, eva.andersson1@spsm.se, 0104735323
Elke Mackel Karlsson, elke.mackel-karlsson@spsm.se, 010 473 55 52

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 28 maj 2018