Dubbelförd Erfarenhetsutbyte kring specialpedagogiskt arbete inom förskolan

Genom kollegiala samtal under tematräffar, reflekterar vi kring aktuella frågeställningar som rör det specialpedagogiska fältet inom förskolan.

 • 09
  fredag
  november 2018
  09.30 - 12.00 Uppsala, Park Inn Radisson by Uppsala, Storgatan 30 Uppsala
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 158716
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffarna erbjuds tre gånger per termin i både Stockholm och Uppsala, varav denna träff hålls gemensamt i Stockholm under våren. Vi utgår ifrån aktuella frågeställningar där du aktivt deltar och delger din yrkespraktik i kollegiala samtal. Under året kommer vi bland annat diskutera förslaget kring den nya reviderade läroplanen och Skolinspektionens delgranskning  om Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd samt slutrapporten Förskolans kvalitet och måluppfyllelse - ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan.

Du anmäler dig till varje tematräff.

 

Litteratur och länkar:

 

Skolverkets dokument gällande läroplan, allmänna råd och stödmaterial

https://www.skolverket.se

 

SPSM; s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, DATE lärmaterial för förskolan, Delaktighet - ett arbetssätt i skolan, stödmaterialet Förskola och studiepaketen.

https://www.spsm.se

 

Skolinspektionens granskning Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sarskilt-stod-forskola/

 

Skolinspektionens slutrapport Förskolans kvalitet och måluppfyllelse - ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/regeringsrapporter/redovisningar-regeringsuppdrag/2018/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse-slutrapport-feb-2018.pdf

Medverkande

Eva Andersson, eva.andersson1@spsm.se, 0104735323
Elke Mackel Karlsson, elke.mackel-karlsson@spsm.se, 010 473 55 52

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger inom förskolan

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du genom erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande, ska få möjlighet att bredda dina kunskaper om specialpedagogiskt arbete inom förskolan.

Mål

Målet med tematräffarna är att du har breddat dina kunskaper inom området specialpedagogiskt arbete i förskolan.

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 4 september 2018