Hoppa till innehåll

Digitalt lärande, PC och Mac

En nätbaserad baskurs som är verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter kring it-verktyg.

 • 28
  måndag
  september 2020
  -
  13
  fredag
  november 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 237179
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan digitala verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. Den nätbaserade baskursen är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen består av en introduktion och sex moment på följande områden:

 •      Introduktion
 •      Pedagogik och tillgänglighet
 •      Praktisk anpassning av Windows eller Mac Os
 •      Talsynteser, röster och språk
 •      Funktioner i rättstavningsprogram
 •      Att tänka på vid val av verktyg
 •      Implementering av kunskap från kursen och handlingsplan

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

 

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Mats Vikberg, mats.vikberg@spsm.se, 010-473 53 64
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som it-verktyg för PC och Mac kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • kännedom om vad it-verktyg för PC och Mac är och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
 • förståelse för betydelsen av en tillgänglig lärmiljö
 • kännedom om relevanta styrdokument
 • praktisk erfarenhet av it-verktyg samt användbara anpassningar i PC och Mac
 • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av it-verktyg

Upplysningar om innehåll

Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Vi vill poängtera att denna nätbaserade kurs är en baskurs.

Att tänka på

Ta reda på om du själv har behörighet att installera program. Om inte, avtala tid med tekniskt ansvarig i god tid.

Finns ordbehandlingsprogram på din dator?

Kontrollera om talsyntesprogram finns tillgängligt.

Demoversioner kommer att finnas för nedladdning i kursen.

Testa så att du har ett fungerande ljud.

Det kommer finnas filmer under kursen, därför är det viktigt att du kan titta på filmer från t.ex. http://www.youtube.comPublicerat onsdag 8 juli 2020