Hoppa till innehåll

Digitalt lärande, matematik

En nätbaserad baskurs som är verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter kring it-verktyg.

 

 • 16
  måndag
  september 2019
  -
  27
  söndag
  oktober 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 205419
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan it-verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. Den nätbaserade kursen är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

”Digitalt lärande, matematik” är en "prova på" kurs. Deltagarna ges möjlighet att själva prova att använda olika verktyg på dator och pekplatta.  Kursens fokus är dator och pekplatta som verktyg för elever där it kan tillföra andra möjligheter än traditionella läromedel.

Kursen består av tre moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Pedagogik och tillgänglighet
 • Styrdokument
 • Matematik med stöd av it
  - Matematik och elever i behov av särskilt stöd
  - Matematik med stöd av iPad
  - Matematik med stöd av dator
  - Matematik och internet 

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer, arbetsuppgifter och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Motsvarande kurs genomförs även under tiden 4 februari till 15 mars. 

Se mer information under Övrigt nedan.

Medverkande

Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789
Jenny Holmström, jenny.holmstrom@spsm.se, 010-47354497

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter it i lärandet kan erbjuda i matematikundervisningen för att skapa möjligheter till delaktighet, tillgänglighet och inkludering.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • förståelse för pedagogikens betydelse i matematikundervisningen
 • provat att använda it-baserade verktyg i matematikundervisningen
 • reflekterat över olika sätt att tillgängliggöra ämnet matematik
 • reflekterat om internets möjligheter i matematikundervisningen

Upplysningar om innehåll

Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496

Upplysningar om administration

Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Kursen kan ses som en instegskurs, för att arbeta med it-baserade lärverktyg. Den pågår under 5 veckor och som kursdeltagare kan du behöva lägga 5 timmar per vecka.

God vana att använda it-baserade verktyg krävs för ett behagligt arbetstempo.

Ett nära samarbete med it-stöd under kursens gång kan underlätta för dig som känner dig osäker.

Viktiga förberedelser inför kursen

För att fullt ut delta i kursen behöver du kunna installera program som ibland hämtas hem från internet. Om du inte har behörighet att installera program eller appar på det it-verktyg som ska användas i kursen, behöver du samverka med behörig it-administratör på din arbetsplats.

I kursens avsnitt kan ett flertal program, appar och filer laddas ner och installeras för att närmare undersökas. Kursdeltagaren står för eventuella kostnader. För att på ett smidigt och enkelt sätt kunna göra detta kan du behöva stöd av en it-ansvarig nära dig. Avtala tid för hjälp med installation av de programvaror eller appar som behövs innan det är ”för sent”.

Tänk på:

 • Det kan ta tid att ta hem programvaror från Internet.
 • Ta reda på om du själv har behörighet att installera program eller appar. Om inte, avtala tid med tekniskt ansvarig redan innan kursen startar.


Publicerat tisdag 14 maj 2019 Granskat måndag 24 juni 2019