Digitalt lärande, matematik

En nätbaserad baskurs som är verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter kring digitala verktyg.

 

 • 14
  måndag
  mars 2022
  -
  29
  fredag
  april 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 300123
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan digitala verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. Den nätbaserade kursen är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

”Digitalt lärande, matematik” är en "prova på" kurs. Deltagarna ges möjlighet att själva prova att använda olika verktyg på dator och pekplatta. Kursens fokus är dator och pekplatta som verktyg för elever där digitala verktyg kan tillföra andra möjligheter.

Kursen består av sex moment:

 • Introduktion
 • Pedagogik och tillgänglighet
 • Styrdokument
 • Matematik och elever i behov av stöd
 • Matematik med stöd av digitala verktyg
  - Matematik med stöd av iPad
  - Matematik med stöd av dator
  - Matematik och internet
 • Strategier, implementering och kursavslut 

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer, arbetsuppgifter och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. 

Se mer information under Övrigt nedan.

Medverkande

Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93
Jenny Holmström, jenny.holmstrom@spsm.se, 010-47354497

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till specialpedagoger, speciallärare och lärare i grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning,.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som de digitala verktygen kan erbjuda i matematikundervisningen, för att skapa möjligheter till delaktighet, tillgänglighet och inkludering.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • förståelse för pedagogikens betydelse i matematikundervisningen
 • provat att använda digitala verktyg i matematikundervisningen
 • reflekterat över olika sätt att tillgängliggöra ämnet matematik med digitala möjligheter

Upplysningar om innehåll

Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Jenny Holmström, jenny.holmstrom@spsm.se, 010-47354497

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Kursen kan ses som en instegskurs, för att arbeta med digitala verktyg. Ni beräknas lägga ned 5 timmar/vecka på kursen. God vana att använda digitala forum kan vara en fördel för ett behagligt arbetstempo.

Vi kommer att erbjuda digitala introduktionsträffar i Zoom för den som vill, där kursledarna berättar om kursen Digitalt lärande Matematik.

Introduktion: tisdag 15 mars kl. 09.00-09:45 eller tisdag 15 mars kl. 15.00-15:45

 Publicerat tisdag 25 januari 2022