Hoppa till innehåll

Digitalt lärande, Ipad

En nätbaserad baskurs som är verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad med diskussioner och arbetsuppgifter kring digitala verktyg.

 

 • 28
  måndag
  september 2020
  -
  13
  fredag
  november 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 235628
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan digitala verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. ”Digitalt lärande, iPad” är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen består av en Introduktion och sex moment på följande områden:

 • Introduktion
 • pedagogik och tillgänglighet
 • Skolans styrdokument
 • Stöd i iOS
 • Skriv- och lässtöd i iPad
 • Läsa på iPad
 • Att tänka på vid val av verktyg
 • Implementering och handlingsplan

 

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Tidsåtgång 4-5 timmar per vecka.

 

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som digitala verktyg för iPad kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

 

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • kännedom om digitala verktyg för iPad och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
 • förståelse för betydelsen av en tillgänglig lärmiljö
 • kännedom om relevanta styrdokument
 • praktisk erfarenhet av digitala verktyg samt användbara anpassningar för iPad
 • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av digitala verktyg

 

Upplysningar om innehåll

Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

 

Kursen går under 7 veckor 28 september till 13 november med uppehåll vecka 44.

Viktiga förberedelser inför kursen Digitalt lärande, iPad

Följande appar (som bekostas av deltagaren) kommer att hanteras i kursen och kan därför behöva installeras på din iPad:

Någon av följande
Daisyläsare, Legimus, Inläsningstjänst
EPUBläsare: Biblio PocketBook 
PDFläsare:   Claro PDF (ej lite versionen), Claro ScanPen, Prizmo Go
Talstöd:       Claro Speak, IntoWords, ReadSpeaker TextAid, Oribi Writer och                          Skolstil, Skolstil2 eller Skolstil3

 

Ett nära samarbete med it-stöd under kursens gång kan underlätta för dig som känner dig osäker

 Publicerat fredag 3 juli 2020