Hoppa till innehåll

Digitalt lärande, Ipad

En nätbaserad baskurs som är verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad med diskussioner och arbetsuppgifter kring digitala verktyg.

 

 • 09
  måndag
  mars 2020
  -
  24
  fredag
  april 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 222300
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan digitala verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. ”Digitalt lärande, iPad” är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen består av en Introduktion och sex moment på följande områden:

 • Introduktion
 • pedagogik och tillgänglighet
 • Skolans styrdokument
 • Stöd i iOS
 • Skriv- och lässtöd i iPad
 • Läsa på iPad
 • Att tänka på vid val av verktyg
 • Implementering och handlingsplan

 

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Tidsåtgång 4-5 timmar per vecka.

Motsvarande kurs genomförs även under tiden 4 februari till 15 mars.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som digitala verktyg för iPad kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

 

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • kännedom om digitala verktyg för iPad och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
 • förståelse för betydelsen av en tillgänglig lärmiljö
 • kännedom om relevanta styrdokument
 • praktisk erfarenhet av digitala verktyg samt användbara anpassningar för iPad
 • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av digitala verktyg

 

Upplysningar om innehåll

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Viktiga förberedelser inför kursen Digitalt lärande, iPad

Följande appar (som bekostas av deltagaren) kommer att hanteras i kursen och kan därför behöva installeras på din iPad:

Någon av följande
Daisyläsare, Legimus, Inläsningstjänst
EPUBläsare: BlueFire Reader
PDFläsare: vBookz inkl svensk talsyntes, Claro PDF (ej lite versionen), Claro ScanPen, Prizmo Go
Talstöd: Claro Speak, IntoWords, ReadSpeaker TextAid, Oribi Writer och Skolstil, Skolstil2 eller Skolstil3

Du kommer behöva en dator med iTunes installerad och som är synkroniserad med din iPad om du vill göra installationer av lokala daisyböcker. 

Ett nära samarbete med it-stöd under kursens gång kan underlätta för dig som känner dig osäker

 Publicerat tisdag 3 december 2019 Granskat måndag 20 januari 2020