Digitalt lärande, Ipad

En nätbaserad baskurs som är erfarenhetsbaserad och processfokuserad med diskussioner och arbetsuppgifter kring digitala verktyg.

 

 • 14
  måndag
  mars 2022
  -
  29
  fredag
  april 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 302349
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan digitala verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. ”Digitalt lärande, iPad” är en erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen består av en Introduktion och fyra moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Pedagogik och tillgänglig lärmiljö
 • Stöd i iOS och iPadOS
 • Läs- och skrivstöd på iPad
 • Strukturstöd på iPad

 

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Tidsåtgång 4-5 timmar per vecka.

Vi kommer att erbjuda digitala introduktionsträffar i Zoom för den som vill, där kursledarna berättar om kursen Digitalt lärande iPad.

Introduktion: måndag 14 mars kl. 15.30-16.30 eller onsdag 16 mars kl. 9.00-10.00

Se mer information under Övrigt.

 

Medverkande

Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93
Ann Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring  elever och vuxenstuderande i en inkluderande skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som digitala verktyg för iPad kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

 

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • kännedom om digitala verktyg för iPad och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
 • förståelse för betydelsen av en tillgänglig lärmiljö
 • praktisk erfarenhet av digitala verktyg samt användbara anpassningar för iPad
 • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av digitala verktyg

 

Upplysningar om innehåll

Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 010-473 57 93
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Ann Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Kursen går under tiden 14 mars till den 29 april.

Viktiga förberedelser inför kursen Digitalt lärande, iPad

Följande appar (som bekostas av deltagaren) kommer att hanteras i kursen och kan därför behöva installeras på din iPad:

Någon av följande  
 E-Pub - Biblio eller PocketBook 
 Fotografera text och få den uppläst - Claro ScanPen, Prizmo Go eller Office Lens
 Läs- och skrivstöd - Claro Speak, IntoWords, Oribi Writer och Skolstil, Skolstil2 eller Skolstil3, Tor Talk, Book Creator

Ett nära samarbete med it-stöd under kursens gång kan underlätta för dig som känner dig osäker

Möjlighet att möta kursledare och kursdeltagare digitalt via Zoom kommer att erbjudas för den som vill.Publicerat tisdag 25 januari 2022