Hoppa till innehåll

Digitalt lärande för barn och elever med blindhet

Så kan du tillgängliggöra det digitala lärandet för barn och elever med blindhet.

 • 14
  onsdag
  oktober 2020
  08.30 - 14.30 Digital tematräff, Malmö samverkanskontor
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 242448
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen består av föreläsningar som varvas med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

Tematräffens innehåll:

 • Auditiv och taktil-haptisk perception och studieteknik samt deras betydelse för blinda barns och elevers lärande och samspel
 • Digitalt lärande för barn och elever med blindhet
 • Genomgång av olika digitala hjälpmedel och lärverktyg
 • Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Medverkande

Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392
Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till dig som behöver öka dina kunskaper om digitalt lärande för barn och elever med blindhet.

Syfte

Tematräffen syftar till att ge insikt om hur man kan tillgängliggöra det digitalt lärandet för barn och elever med blindhet.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare större insikt om hur olika digitala hjälpmedel och lärverktyg kan användas i olika undervisningssammanhang för att tillgängliggöra undervisningen för barn och elever med blindhet.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Publicerat onsdag 24 juni 2020