Hoppa till innehåll

Digitalt lärande för barn och elever med blindhet

Så kan du med hjälp av digitala verktyg tillgängliggöra lärandet för barn och elever med blindhet.

 • 27
  fredag
  mars 2020
  09.00 - 15.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 226448
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen behandlas följande:

 • Betydelsen av kunskap om auditiv och taktil-haptisk perception och studieteknik för barn och elever med blindhet samt deras lärande och samspel
 • Digitalt lärande för barn och elever med blindhet
 • Genomgång av olika digitala hjälpmedel och lärverktyg

Tematräffen innehåller föreläsningar som varvas med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392

Målgruppsbeskrivning

Du som behöver öka dina kunskaper om digitalt lärande för barn och elever med blindhet.

Syfte

Tematräffen syftar till att ge kunskap om hur man kan tillgängliggöra undervisningen med hjälp av digitala verktyg för barn och elever med blindhet.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare kunskap om hur olika digitala hjälpmedel och lärverktyg kan användas i undervisningssammanhang för att tillgängliggöra undervisningen för barn och elever med blindhet.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Publicerat fredag 20 december 2019 Granskat tisdag 28 januari 2020