Hoppa till innehåll

Digitalt lärande, Flexiboard

Den nätbaserade kursen vänder sig till förskollärare, fritidspedagog, lärare, specialpedagog eller speciallärare som arbetar med barn eller elev med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning som använder Flexiboard som alternativt styrsätt.

 • 08
  måndag
  mars 2021
  -
  30
  fredag
  april 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 253309
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en nätbaserad kurs i att göra individuellt anpassade överlägg för Flexiboard till ett barn eller en elev med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning. Som deltagare lär du dig och tränar på, att göra individuella Flexiboard överlägg utifrån din elevs förutsättningar och behov.

Kursen sker på nätet och pågår i 7 veckor, från och med den 8 mars till den 30 april 2021. Den består av tre moment som ger grundläggande kunskaper i att göra överlägg och att använda Flexiboard i undervisningen.

Kursmaterialet består av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Den bygger till stor del på kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts och alla uppgifter genomförda samt genom aktivt deltagande på kursforum.     
Se mer information om tekniska förutsättningar under Övrigt.

Medverkande

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 0104735252
Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se,

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, fritidspedagog, lärare, specialpedagog eller speciallärare som arbetar med barn eller elev med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning som använder Flexiboard som alternativt styrsätt. Elevassistent eller resursperson är välkommen tillsammans med pedagog.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur man arbetar med Flexiboard som alternativt styrsätt tillsammans med barnet eller eleven samt hur detta kan öka möjligheterna till lärande, delaktighet och  tillgänglighet i lek och skolarbete. Du får också möjlighet att samla och utbyta kunskap, tankar och erfarenheter mellan olika förskolor och skolor kring arbetet med Flexiboard.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskap om:

 • hantering av Flexiboard för att använda den i undervisningen.
 • göra överlägg som ökar barnets/elevens möjlighet till lärande och delaktighet.

Upplysningar om innehåll

Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 0104735252
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Digitalt lärande, Lärverktyg

Övrigt

Förutsättningar

Deltagare i utbildningen måste ha tillgång till en Flexiboard kopplad till en dator med skrivare, Flexiboarden ska vara av den model som är kopplad via USB för att minimera teknikproblem. Datorn måste även vara installerad med programvara för att göra överlägg, Flexiladdaren, och ett program för att använda enkla överlägg vi kommer att tillverka i kursen, FlexiView.

Dessutom behövs tillgång till en dator med Internetuppkoppling för att kunna utföra alla uppgifter i utbildningen, detta måste inte vara samma dator som Flexiboarden finns på.

Administration och support

För support kontakta oss via vårt formulär på sidan https://fortbildning.spsm.se/support Publicerat fredag 27 november 2020