Hoppa till innehåll

Digitalt lärande, Flexiboard

Den nätbaserade kursen vänder sig till förskollärare, fritidspedagog, lärare, specialpedagog eller speciallärare som arbetar med barn eller elev med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning som använder Flexiboard som alternativt styrsätt.

 • 13
  måndag
  januari 2020
  -
  15
  fredag
  maj 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208947
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nätbaserad kurs i att göra individuellt anpassade överlägg för Flexiboard till ett barn eller en elev med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning. Som deltagare lär du dig och tränar på att göra individuella Flexiboard-överlägg utifrån din elevs förutsättningar och behov.

Kursen består av sju moment på följande områden:

 • Möjligheter
 • Enkla överlägg
 • Ljud och bild
 • Export/import
 • Andra program
 • Musklick
 • Fördjupning

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. 

Studierna sker på nätet och startar 13 januari 2020. Som inledning på kursen genomförs en fysisk träff.

Tid: 16 januari 2020.
Plats: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B i Stockholm.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och alla uppgifter är genomförda.

Se mer information om tekniska förutsättningar under Övrigt.

Medverkande

Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, fritidspedagog, lärare, specialpedagog eller speciallärare som arbetar med barn eller elev med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning som använder Flexiboard som alternativt styrsätt. Elevassistent eller resursperson är välkommen tillsammans med pedagog.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur man arbetar med Flexiboard som alternativt styrsätt tillsammans med barnet eller eleven samt hur detta kan öka möjligheterna till lärande, delaktighet och  tillgänglighet i lek och skolarbete. Du får också möjlighet att samla och utbyta kunskap, tankar och erfarenheter mellan olika förskolor och skolor kring arbetet med Flexiboard.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskap om:

 • hantering av Flexiboard för att använda den på ett adekvat sätt tillsammans med barnet, eleven eller eleverna.
 • barnets möjlighet till lärande, delaktighet och tillgänglighet i kombination med Flexiboard och dator.
 • hur du kan ta kontakt med kollegor som befinner sig i en liknande situation och kan därigenom få det stöd som du behöver för att skapa en likvärdig verksamhet och utbildning.

 

Upplysningar om innehåll

Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51

Upplysningar om administration

Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Digitalt lärande, Lärverktyg

Övrigt

Förutsättningar

Deltagare i utbildningen måste ha tillgång till en Flexiboard kopplad till en dator med skrivare, Flexiboarden ska vara av den model som är kopplad via USB för att minimera teknikproblem. Datorn måste även vara installerad med programvara för att göra överlägg, Flexiladdaren, och ett program för att använda enkla överlägg vi kommer att tillverka i kursen, FlexiView.

Dessutom behövs tillgång till en dator med Internetuppkoppling för att kunna utföra alla uppgifter i utbildningen, detta måste inte vara samma dator som Flexiboarden finns på.Publicerat måndag 26 augusti 2019 Granskat tisdag 17 september 2019