Hoppa till innehåll

Digitalt lärande, Chromebook

En nätbaserad baskurs som är verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad. I kursen arbetar vi processfokuserat med diskussioner och arbetsuppgifter kring digitala verktyg.

 • 28
  måndag
  september 2020
  -
  13
  fredag
  november 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 237097
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan digitala verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. ”Digitalt lärande, Chromebook” är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen tar upp följande områden:

Introduktion
Pedagogik och tillgänglig lärmiljö
Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument
Skriv- och lässtöd på Chromebook
G-suite for Education
Strategier, implementering och kursavslut
I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Kursen pågår sex veckor med uppehåll vecka 44.

Medverkande

Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
Mats Vikberg, mats.vikberg@spsm.se, 010-473 53 64
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som digitala verktyg för Chromebook kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • kännedom om vad digitala verktyg för Chromebook är och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
 • kännedom om pedagogikens betydelse i implementering av digitala verktyg
 • kunskap och praktisk erfarenhet av digitala verktyg samt användbara anpassningar för Chromebook
 • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av digitala lärverktyg. 

Upplysningar om innehåll

Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
Mats Vikberg, mats.vikberg@spsm.se, 010-473 53 64

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att du som kursdeltagare har tillgång till en Chromebook under hela kursen.

För att delta fullt ut i kursen behöver du kunna installera appar som hämtas hem från internet. Om du inte har behörighet att installera behöver du samverka med tekniskt ansvarig.

Mer information om vilka appar som tas upp under kursen kommer att meddelas före kursstart.

 Publicerat torsdag 4 juni 2020