Digitalt lärande, Chromebook

En nätbaserad baskurs som är verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter kring it-verktyg.

 

 • 04
  måndag
  februari 2019
  -
  15
  fredag
  mars 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 185196
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan it-verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. ”Digitalt lärande, Chromebook” är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen består av sex moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Pedagogik och tillgänglighet
 • Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument
 • Skriv- och lässtöd på Chromebook
 • G-suite for Education
 • Skolans styrdokument
 • Lokal handlingsplan

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Motsvarande kurs genomförs även under tiden 25 mars till 3 maj.

Medverkande

Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
Mats Vikberg, mats.vikberg@spsm.se, 010-473 53 64

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som it-verktyg för Chromebook kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • kännedom om vad it-verktyg för Chromebook är och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
 • kännedom om relevanta styrdokument
 • kunskap och praktisk erfarenhet av it-verktyg samt användbara anpassningar för Chromebook
 • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av it-verktyg 

Upplysningar om innehåll

Mats Vikberg, mats.vikberg@spsm.se, 010-473 53 64
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

För att delta fullt ut i kursen behöver du kunna installera appar som hämtas hem från internet. Om du inte har behörighet att installera behöver du samverka med tekniskt ansvarig.

Mer information om vilka appar som tas upp under kursen kommer att meddelas i god tid före kursstart.Publicerat tisdag 13 november 2018 Granskat fredag 18 januari 2019