Digitalt lärande, Chromebook - PC - Mac

En nätbaserad baskurs som är verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad. I kursen arbetar vi processfokuserat med diskussioner och arbetsuppgifter kring digitala verktyg.

 • 27
  måndag
  september 2021
  -
  12
  fredag
  november 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 277596
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan digitala verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. Den nätbaserade kursen Digitalt lärande, Chromebook, PC och Mac är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter.  Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten. Kursen går igenom anpassningar i tre olika operativsystem. Det finns därför gemensamma moment och valbara moment. I de valbara momenten väljer du som kursdeltagare själv den inriktning när det gäller operativsystem som du vill genomföra. Det är också möjligt att välja bägge alternativen men då kommer det att krävas mer av din tid.

Kursen tar upp följande områden:

 • Gemensamt moment – Introduktion samt Pedagogik och tillgänglig lärmiljö
 • Valbart moment - Anpassningar för ökad tillgänglighet
  • Chromebook
  • PC
  • Mac
 • Valbart moment - Skriv- och lässtöd
  • Chromebook
  • PC
  • Mac
 • Gemensamt moment - Strategier, implementering och kursavslut

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

För att få godkänt i kursen och därmed få ett kursintyg krävs att du är aktiv genom att regelbundet vara inloggad och delta i diskussionerna i kursforum samt att du skickar in loggböcker för de olika momenten där det ingår.

Medverkande

Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Mats Vikberg, mats.vikberg@spsm.se, 010-473 53 64

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och skolledare.

Elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som digitala verktyg för Chromebook, PC eller Mac kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • kännedom om vad digitala verktyg för Chromebook, PC eller Mac är och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
 • kännedom om pedagogikens betydelse i implementering av digitala verktyg
 • kunskap och praktisk erfarenhet av digitala verktyg samt användbara anpassningar.
 • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av digitala lärverktyg. 

Upplysningar om innehåll

Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Mats Vikberg, mats.vikberg@spsm.se, 010-473 53 64

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att du som kursdeltagare har tillgång till en Chromebook, PC eller Mac under hela kursen.

För att delta fullt ut i kursen behöver du kunna installera program/appar som hämtas hem från internet. Om du inte har behörighet att installera behöver du samverka med tekniskt ansvarig.Publicerat onsdag 16 juni 2021