Digitalt lärande, betyg och bedömning

Du anmäler dig till två tematräffar under vårterminen 2018. Vi utgår från aktuella frågeställningar där du kan vara aktiv och delge din yrkespraktik i kollegiala samtal. Under våren kommer vi att bland annat diskutera tillgängliga lärmiljöer, elevens delaktighet, anpassningar och särskilt stöd, digitaliseringsstrategier, uppdelningen av centalt innehåll.

 • 23
  tisdag
  januari 2018
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 17
  tisdag
  april 2018
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 146715
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du anmäler dig till två tematräffar under vårterminen 2018. Vi utgår från aktuella frågeställningar där du kan vara aktiv och delge din yrkespraktik i kollegiala samtal. Under våren kommer vi att bland annat diskutera tillgängliga lärmiljöer, elevens delaktighet, anpassningar och särskilt stöd, betyg och bedömning, digitaliseringsstrategier, uppdelningen av centralt innehåll med mera.

Litteratur och länkar:

https://www.skolverket.se/

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/grundskoleutbildningens-digitalisering-1.260153

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-4735426
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Målgruppsbeskrivning

Rektorer och samordnare inom förvaltning i grundsärskola och gymnasiesärskola

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du som rektor och samordnare får ökade kunskaper om tillgängliga lärmiljöer, elevens delaktighet, anpassningar och särskilt stöd, betyg och bedömning, digitaliseringsstrategier, fördelningen av det centrala innehållet och den nya timplanen i grundsärskola och gymnasiesärskola samt kollegialt lärande.

Mål

Att du som rektor eller samordnare i grundsärskola och gymnasiesärskola har kunskaper om styrkdokumentens förändringar och dess koppling till forskning samt värderingsverktyget för en tillgänglig lärmiljö.

Upplysningar om innehåll

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-4735426

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 12 december 2017 Granskat fredag 12 januari 2018