Digitalt lärande - för barn och elever med funktionsnedsättning - Windows 10

Digitalt lärande - Anpassa dator med Windows 10 utifrån elevs behov

 • 13
  torsdag
  september 2018
  08.00 - 12.00 Kalmar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kvarnholmen, Södra Långgatan 62
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161286
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Att anpassa en PC/Windowsdator för elever med funktionsnedsättning kan ge eleven helt nya verktyg och medföra att satta mål nås.

Anpassningen kan ske direkt i Windows 10 operativsystem eller med stöd av externa program / applikationer.

Halvdags workshop med fokus på hjälpmedelsinställningarna i Windows 10.

Medverkande

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Målgruppsbeskrivning

Personal kopplade till Gymnasie-, Grund- och Särskolan

Syfte

Du får möjlighet att i workshopsform utforska och anpassa en dator med Windows 10 utifrån elevs behov.

Mål

Genom att du har fått möjlighet till pedagogiska diskussioner och praktiskt arbete har du insikt i hur en dator med Windows 10 kan anpassas utifrån elevs behov.

Upplysningar om innehåll

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 14 maj 2018 Granskat torsdag 14 juni 2018