Digitalt lärande - för barn och elever med funktionsnedsättning - SymWriter 2

Digitalt lärande - Workshop kring SymWriter 2

 • 24
  torsdag
  maj 2018
  13.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Babord, Neptuniplan 7, 5 vån
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 140050
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

SymWriter 2 är ett av verktygen från Widgit Software. Programmet bygger på att barn och elever enkelt kan symbolsätta text. Programmet har även stöd för uppläsning av ord, mening eller stycke. Över 14000 symboler och 1500 bilder finns i programmet men vilken valfri bild som helst, kan kopplas till ett valfritt ord. SymWriters svenska version har även fullt utbyggt stöd för engelska.

Medverkande

John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Sören Henriksen, soren.henriksen@spsm.se, 010-4735514
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Målgruppsbeskrivning

All personal som arbetar med elever och barn med funktionsnedsättning.

Syfte

Deltagarna har i workshopsform möjlighet till att utforska Widgitprogrammet SymWriter 2.

Mål

Deltagarna har genom pedagogiska diskussioner och praktiskt arbete en insikt i hur programmet SymWriter 2 fungerar och kan anpassas utifrån elevs behov.

Upplysningar om innehåll

John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Sören Henriksen, soren.henriksen@spsm.se, 010-4735514
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 13 november 2017 Granskat lördag 14 april 2018