Digitalt lärande - för barn och elever med funktionsnedsättning - Communicate InPrint 3

Digitalt lärande - Workshop kring Communicate InPrint

 • 20
  tisdag
  november 2018
  09.00 - 12.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161205
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Communicate InPrint 3 är ett av verktygen från Widgit Software.

Programmet bygger på att man enkelt kan symbolsätta text för att skapa utskriftsbara filer med schema, texter, manualer eller annat. Över 14000 symboler och 4000 bilder finns i programmet men vilken valfri bild som helst, kan kopplas till ett valfritt ord. Tanken bakom programmet är att det som produceras i InPrint, skrivs ut.

Medverkande

John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Målgruppsbeskrivning

All personal som arbetar med elever och barn med funktionsnedsättning

Syfte

Du får i workshopform möjlighet att utforska Widgitprogrammet Communicate InPrint 3

Mål

Genom att du har fått möjlighet till pedagogiska diskussioner och praktiskt arbete, har du insikt i hur programmet Communicate InPrint 3 fungerar och kan anpassas utifrån elevs behov.

Upplysningar om innehåll

Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 14 maj 2018 Granskat fredag 16 november 2018
Tillbaka till toppen