Digitalt lärande - för barn och elever med funktionsnedsättning - Communicate InPrint 3

Digitalt lärande - Workshop kring Communicate InPrint 3

 • 17
  torsdag
  maj 2018
  09.00 - 12.00 Kalmar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kvarnholmen, Södra Långgatan 62
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 140020
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Communicate InPrint 3 är ett av verktygen från Widgit Software. Programmet bygger på att man enkelt kan symbolsätta text för att skapa utsriftsbara filer med schema, texter, manualer eller annat. Över 14000 symboler och 4000 bilder finns i programmet men vilken valfri bild som helst, kan kopplas till ett valfritt ord. Tanken bakom programmet är att det som produceras i InPrint 3, skrivs ut…

Medverkande

Sören Henriksen, soren.henriksen@spsm.se, 010-4735514
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Målgruppsbeskrivning

All personal som arbetar med elever och barn med funktionsnedsättning

Syfte

Deltagare får i workshopform möjlighet att utforska Widgitprogrammet Communicate InPrint 3

Mål

Deltagarna har, genom pedagogiska diskussioner och praktiskt arbete, en insikt i hur programmet Communicate InPrint 3 fungerar och kan anpassas utifrån elevs behov.

Upplysningar om innehåll

John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Sören Henriksen, soren.henriksen@spsm.se, 010-4735514
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 13 november 2017 Granskat lördag 14 april 2018